martes, 25 de abril de 2017

Kuadrilen egunean BIRZIKLATU!!

Urteroko moduan Andoaingo Santakrutz jai herrikoiak gerturatzen ari zaizkigu apirila amiera honetan ere. Andoaingo Eguzkiko taldetik aurten ere gure aletxoa jarriko dugu festa hauetan zehar ahalik eta hondakin gutxien sortzeko. Horretarako aurten ere Txozna Batzordean parte hartu dugu eta bertan edalontzi berrerabilgarria bultzatu dugu. Honela pertsonako hamarnaka edalontzi kontsumitu beharrean bakarra erabiliko dugu festa egunetan, modu honetan hondakin eta zabor asko ekidinez. Gogoratu hondakinik onena sortzen ez dena dela. Honekin batera Txozna gunean birziklatzeko edukiontziak jarriko ditugu administrazioarekin elkarlanean eta kuadrilen egunan, maiatzak 2, urtero burutzen den bazkarirako boltsa desberdinak banatuko ditugu. Alde batetik boltsa konpostagarriak banatuko ditugu kuadrilen artean soberan geratzen den hondakin organikoa bertan sartu eta konpostatzera bidaltzeko eta bestalde boltsa hori batzuk banatuko ditugu plastikoak eta bildukiak jaso eta birziklatzera bidaltzeko.Ziur gaude partaide guztiak behar dan bezela jokatuko dutela hondakin sorreraren aurrean eta bakarren batek zalantzak baditu, argituko dizkiogula, Izan ere hondakinak bereizi eta birziklatzera bidaltzea oso lan erreza da. Honekin gure ingurumenaren alde egiten dugu, birziklatzera bidaltzen ditugun hondakinak berreskuratzen ditugulako eta horrela beharrezkoa den lehengaia ez dugu amalurratik ateratzen. Gainera Andoaindik 3km-etara inposatu nahi diguten erraustegi toxikoaren aurka egiteko balio du, beharrezkoa izango duen zabor nahasi-elkagaia sortzen ez dugulako eta alternatiba osasuntsuago baten alde egiten dugulako. Norabide honetan pausu guztiak garrantzitsuak dira gipuzkoarren boltsikoa zulatu eta osasuna arriskuan jarri nahi digun erraustegia ekiditeko.
Horregatik animatu nahi zaituztegu, datozen Santakrutzetan, baina aurrerantzean ere jokabide arduratsua izatea hondakinen kontuan eta jarrera egokiak izatea, izan ere horrela guztiok ateratzen gara garaile.
Ondo pasa!!!

Andoaingo Eguzki 2017-ko apirila.

domingo, 12 de marzo de 2017

Hitzaldia. Alternatiba badagoelako, errausketarik ez. Ipar Haizearen eskutik

(Más abajo en castellano)
Ipra Haizeak antolatutako hitzaldian, errausketak osasunean duen eraginaren berri zehatza jasotzeko aukera izango dugu, hala nola kudeaketan dauden goraberak eta bereziki errausketari alternatiba denon artean nola garatu.

Bide batez, kontuan izan behar dugu, errausketaren aurkako mugimenduak martxoaren 25ean, Alternatibaren aldeko eta errausketaren aurkako manifestazioa antolatu duela, Donostiako Anoetako estadiotik 17:00etan  abiatuko dena, zeina jendetsua izatea espero den.


Charla. Porque hay alternativa, no a la incineración

En la charla organizada por Ipar Haizea, podemos informarnos sobre las consecuencias de la incineración sobre la salud, así como los problemas de gestión y especialmente como desarrollar entre tod@s una alternativa a la incineración.

A su vez, debemos recordar que para el sábado 25 de marzo, el movimiento anti incineración ha organizado una  manifestación en favor de la alternativa (gestión alternativa de residuos) y en contra de la incineración que partirá a las 17:00 horas desde el Estadio de Anoeta y se espera sea multitudinaria. Te esperamos

miércoles, 22 de febrero de 2017

HONDAKINEN BILKETAREN BAT BATEKO BALORAZIOA / VALORACIÓN DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS

Prentsan ikusi dugu Andoaingo Udala osatzen duten alderdiek hondakin bilketaren inguruan eta bereziki urrian martxan jarri zen 5. edukiontziaren inguruan egin duten balorazio baikorra. Zabaldutako informazioan oinarrituta, balorazio sakonago bat egiteko datu asko falta direla ikusita ere, Eguzkitik bat bateko balorazio bat egin nahi izan dugu.

Lehenik eta behin, zoriondu behar ditugu, 5. edukiontzia erabiltzen ari diren andoaindar guztiak, hala nola auzo konposta edo etxean konposta egiten duten guztiak ere. Andoaingo bizilagun arduratsu hauei bere lan eredugarri horretan jarrai dezatela eta ahal badute sakon dezatela eskatu ere eskatuko diegu.

Bostgarren edukiontziaren erabilpenaren ondorioz, gaikako bilketa %29,76-tik %45,6-ra igaro da. Zalantzarik gabe albiste ona da baina aurreikusitakotik urrun geratzen da, izan ere Hondakinen Mahaian 2016an %60ra iristea jarri baikenuen helburutzat, 2014an. Beraz gure balorazioa honakoa da:
- Erabaki hori hartu genuenetik (Hondakinen Mahaian Eguzkik ere parte hartzen baitu, beste eragile batzuekin batera), bi urte terdi igaro dira eta uste dugu neurriak mantxo eta irrika gutxirekin hartzen ari direla udalean. Izan ere, Gipuzkoan ia azkenak izan gara materia organikoa era bereizian biltzen.
- Udalean ordezkaritza duten hiru alderdi nagusiak egiten duten balorazio ere eskasa da.
- Hobetu behar dela esaten dute baina ez dute zehazten zein neurri aurreikusten duten, diru gehiago gastatu behar duen Udalak sensibilizazio kanpainatan… Ez dakigu zerbait egiteko asmorik badute baina proposatu,ez dute ezer proposatzen.
- Adibide onak nahi badituzte hor dituzte Debagoienako herriak, eskualdean %80 bueltan dute birziklatze tasa, herri gehienetan 5. edukiontzia erabiliz.
- Eta ez dute baloraziorik egiten, txipak izan dituen arazoez, txartel faltaz, hobariez, auzo konpostaren emaitzez…

Gure ustez, lehen birziklatzen zutenak modu egokian batu dira organikoaren bereizketara, ordea orain arte birziklatzen ez zutenak, bosgarren edukiontziak ez du lortu bide onera ekartzea eta batere birziklatu gabe jarraitzen dute. Askotan esan dugun moduan azken hauek, batere birziklatzen ez dutenak, dira arazoaren parte garrantzitsuena, ez dira neurri berrietara egokitzen, bere borondatez kutsatze jarraitzen dute eta ia doan.
Proposatzen dugu bosgarren edukiontziaren ezarpenetik sei hilabete igarotakoan Hondakinen Mahai deitu eta beharrezkoa bada formula berriak aztertu eta gutxieneko %60 horretara iristeko bide orria eztabaidatu eta adostea, guk behintzat hala eskatuko dugu.

Andoaingo Eguzki, 2017ko otsailean.

                    (Aiurri herri aldizkaritik hartutako balorazio bideoa)

VALORACIÓN DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS

A través de la prensa hemos tenido conocimiento de la valoración que hacen los partidos que conforman el Ayuntamiento de Andoain, sobre la recogida de residuos, concretamente sobre el quinto contenedor que se puso en marcha en octubre. Siendo conscientes que para una valoración más profunda necesitamos más información, desde Eguzki queremos hacer nuestra propia valoración, basándonos en la información que se ha publicado,
En primer lugar queremos felicitar a todo andoaindarra que estan utilizando el quinto contenedor, así como, a todas y todos los que utilizan el compostaje comunitario o el autocompostaje. Queremos perdirles a estas personas que sigan ejerciendo este trabajo ejemplarizante y si pueden profundicen en el mismo. Tras la puesta en marcha de la recogida del orgánico mediante el quinto contenedor la recogida selectiva ha pasado del 29,76% al 45,6%. Sin duda es una buena noticia, pero queda muy lejos objetivo del 60% que aprovamos para el 2016 en la Mesa de Residuos en el 2014. Por lo cual nuestra valoración es la siguiente:

* Desde que se tomo esa decisión ( Eguzki ha participado junto a otros agentes sociales en la Mesa de Residuos) han pasado dos años y medio y creemos que las medidas se han tomado tarde y con poco entusiasmo. Prueba de ello es que somos casi el último municipio de Gipuzkoa en hacer una recogida selectiva de materia orgánica.
* La valoración de los tres principales partidos del Ayuntamiento es insuficiente.
* Han mencionado que hay que mejorar los resultados pero no han dicho que medidas preven, si van a invertir más dinero en campañas de sensibilización ... No sabemos si van a hacer algo, pero presentar, no han presentado ninguna propuesta.
* Si quieren ejemplos de buenas prácticas hay tienen las experiencias de Debagoiena, con un 80% de tasa de reciclaje, utilizando en la mayoría de pueblos el quinto contenedor.
* Y no han hecho ninguna valoración de los problemas con los chip-s, la falta de tarjetas, las bonificaciones, los resultados del compostaje vecinal, ...

En nuestra opinión las personas que antes reciclaban se han unido sin problemas a la separación del orgánico, pero las personas que hasta ahora no reciclaban no se han sumado al camino de las buenas prácticas, por lo cual el quinto contenedor no ha conseguido ese objetivo y esas personas siguen sin reciclar nada. Como hemos dicho muchas veces, estos últimos que no reciclan nada, son una parte importante del problema, ya que no se adaptan a las buenas prácticas y siguen contaminando conscientemente y casi gratis. Proponemos reunir la Mesa de los Residuos al cumplirse seis meses de la implantación del quinto contenedor para analizar nuevas fórmulas e implantar una hoja de ruta de cara a llegar al 60%. Es lo que nosotros vamos a solicitar.


Andoaingo Eguzki, febrero de 2017.

miércoles, 11 de enero de 2017

Eguzki reclama al Gobierno Vasco que invierta en el saneamiento de Errekabeltz-Ziako.

También en el resto de proyectos de saneamiento pendientes


Eguzki ha denunciado que son muchos los proyectos de saneamiento pendientes que siguen acumulando retrasos, fundamentalmente porque el Gobierno Vasco no realiza las inversiones a las que en su día se comprometió. En este sentido, la organización ecologista reclama al nuevo ejecutivo de Urkullu que aborde esta cuestión como se merece, empezando por reflejarla en los presupuestos que está elaborando para 2017.

Desembocadura de Errekabeltz, en el Oria
Entre los proyectos pendientes se encuentra el saneamiento de Ziako Erreka o Errekabeltz, que figuraba ya en el Acuerdo Marco interinstitucional para la construcción de infraestructuras hidráulicas en Gipuzkoa en el período 2007-2011. Esos trabajos no solo no se han realizado, sino que, según la nueva planificación, aprobada este mismo año que acabamos de dejar atrás, no está previsto acometer el grueso de los mismos hasta el período... ¡2022-2027! En las actuales circunstancias, eso es poco menos que admitir que Ziako Erreka va a seguir vertiendo directamente al Oria sine diae. Y no precisamente las aguas residuales de cuatro caseríos aislados, sino las de todas las viviendas e industrias situadas a lo largo de Gudarien Etorbidea, Geltoki, Buruntza, Bazkardo, Kale Txiki, Avenida Gudaris y Ama Kandida. De hecho, este no es el único, pero sí el más importante, sin duda, de los problemas de saneamiento que quedaron pendientes en Andoain tras la entrada en servicio de la depuradora de Aduna en 2013.
El pacto de gobierno firmado entre PNV y PSE, entre otras muchas cosas, dice lo siguiente: "Se procederá al desarrollo y ejecución de las infraestructuras hidráulicas de abastecimiento, saneamiento y depuración del agua, de conformidad con la planificación existente". Pero la planificación existente incluye plazos, que, como hemos visto en el caso de Ziako Erreka, se vienen incumpliendo de manera reiterada. De modo que, salvo que por parte del Gobierno Vasco haya un compromiso presupuestario suficiente, que hasta ahora no ha existido, este apartado del pacto quedará en papel mojado.
         Una idea que oímos con frecuencia es que los proyectos de saneamiento pendientes se irán ejecutando a medida que haya “disponibilidad presupuestaria”. Pero dinero, haberlo haylo, y, en esta cuestión, como en todas, es cuestión de prioridades. Otra cosa es que, como en el año que acaba de terminar, el Gobierno haya destinado el 72% del presupuesto de inversiones del Departamento al TAV, cuya financiación corresponde además a Madrid. Y, claro, con la “calderilla” que le quede no le llegue para hacer frente a sus propias competencias y, en concreto, a sus compromisos en materia de saneamiento.

¿Cuando llegaraán las aguas sucias de más de la mitad de lo andoaindarras a estas instatalacines de Aduna?

         ¿Que el TAV es "estratégico"? ¿Y el saneamiento no lo es? Desde nuestro punto de vista, los proyectos de saneamiento son más que estratégicos, pues son simplemente básicos. Ya sabemos que no son tan glamourosos como otra clase de proyectos. Sin embargo, parafraseando a Bertolt Brecht, nosotros pensamos que, del mismo modo que hay proyectos malos, malísimos y nefastos, también los hay buenos, muy buenos y mejores; y luego están los que, como los relacionados con el saneamiento, son imprescindibles.
Eguzki, enero de 2017

P.D. Más información sobre los proyectos de saneamiento pendientes en Gipuzkoa debido a los incumplimientos del Gobierno Vasco en:
http://eguzki.org/es/2016/12/28/ibaiak-saneatzeko-hainbat-proiektuk-atzerapena-pilatzen-jarraitzen-dute-jaurlaritzak-ez-duelako-horiek-finantzatzeko-konpromisorik-betetzen/

jueves, 27 de octubre de 2016

Bihar fcc eta ghk-ra martxa. ERRAUSKETARIK EZ!!Aita Santuak ere FCC eta GHKra martxan parte hartzera deitu omen du! Aita Santuaren bedeinkapena ere ba omen du Erraustegiaren kontrako Mugimenduak eta Gipuzkoa Zutik-ek bihar larunbatean, Hernanin, FCC eta Gipuzkoako Hondakin Kontsorziora antolatutako martxak. Izan ere, Aita Santuak esan berri du errautsak nonahi sakabanatzea bekatua dela, moda edo joera hori ez datorrela bat kristau sinismenekin. Beraz, EAJko demokrata-kristauek, Zubietako erraustegiarekin aurrera egin baino lehen, bi aldiz pentsatu beharko lukete; eskumikatzeko arriskua dute, bestela. Dena dela, harira: martxa horrek Aita Santuaren bedeinkapena badu, nola ez duen EGUZKIren atxikimendua ere izango! Gogoan izan: BIHAR LARUNBATEAN, 12etan, HERNANIKO PLAZA BERRIN. Eraman zarata ateratzeko zerbait. Martxa bukatutakoan, Hernanin bertan, Erraustegiaren Zorraren Festan, giro onean jarraitzeko aukera izango dugu.

viernes, 12 de agosto de 2016

AHTaren lanek iturburu bat agortu dute Sorabillan

 

 Halako zerbait gertatuko zela aurreratu genuen orain urtebete. 


 

 Sorabilla auzoko zenbait biztanlek BERRIA egunkariaren bidez jakinarazi dute, http://www.berria.eus/paperekoa/1872/006/001/2016-08-11/iturburu_bat_lehortu_dute_ahtaren_lanek.htm ur hornidurarako erabiltzen duten iturburuak ia urik ez duela ematen. Iturburu hori 8 baserriren hornidurarako erabiltzen da: 45 bizilagun, ganadua, baratzgintzatik bizi den baserria... denak hortik hornitzen ziren orain arte.

Kaltetu batzuk Goikoetxeberri inguruan. Argazkia: Berria

Kostata bada ere, obra kontratatzaileak, ETSk (Euskal Trenbide Sareak) azkenean onartu du, arazoaren eragileka izan direla eta momentuz nolabaiteko irtenbidea ematen ari zaio eragindako egoerari zisterna bidez ura eramanaz baina hau behin behineko moldaketa bat baino ez da.

Hortxe dago koska orain: Sorabillako auzotar hauek ea nola ziurtatuko duten uraren hornidura etorkizunean.

Zoritxarrez, eguzkikook ez gaitu ezustean harrapatu albisteak. Izan ere, duela urtebete, AHTren zati honetan  egiten ari diren tunelean izandako gertakariaren ondoren, non tunelaren zuloan urak gainezka egitearen ondorioz ( unerik larrienean 400 m3/orduko isuri ziren) harrapaladan langilez uste beharra izan zuten, halako zerbait gertatuko zela adierazi baikenuen. Ikusi: http://eguzkiandoain.blogspot.com.es/2015/07/aht-eko-tuneleko-uholdeak-zizurkil.html

Garbi utzi nahi dugu gu ez garela besteak baina bizkorragoak edo ez dakigula beste inork baino gehiago, informazioa bildu baino ez dugu egin, AHTa eraikitzeko txosten teknikoetan adierazten zuena nagusiki. Izan ere, txosten tekniko horietan nabarmen agertzen bait da inguru oso sentibera bera dela Andoain- Aduna eta Aduna- Zizurkil ibilbideak igaro behar duena, ia dena tunel bidez, gune karstiko ia ezazaguna ( datu gutxi ezagutzen direna ebaluaketa zehatzago bat egiteko) eta azterketa gehiago eskatzen duena. Honen harira Andoaingo Udalean duela dozena bat urte mozio bat onartu zen ingurue horren azterketa geologikoak egiteko baina ez zen inoiz gauzatu.

Hementxe dago iturriaren biltegia. Argazkia: Berria
Honek garbi uzten du, halako egitasmoen inguruan egiten diren ingurumenaren eraginerako azterketak, kalteen neurketak e.a. ezer gutxirako balio dutela, tramite hutsa direla, baimenak lortzeko eman beharrezko pausoak. Hala, ez dugu txostenik topatuko egitasmoa inguru horretan sortzen dituen kalteengatik aurrera eraman ezin dela esango duenik; beste aukera bat bilatzea gomendatzen edo eskatzen dutenik. Izan ere, ikerketa horiek lanak bultzatzen dituzte herri erakunde berberek ordaintzen dituzte eta beraiek kontratatzen dituzten ebaluaketarako enpresak badakite aldez aurretik zein izan behar duen txostenaren emaitzak: lanak egin daitezke, egitasmoa jasangarria da.

Ez da inguru honetan gertatzen den lehen kasua, izan ere Zizurkilen ere kezxatu omen dira iturbururen bat lehor delako, Asteasun tunela behera etorri eta gutxira bi erreka lehortu zirenaren berri eman zuten auzotarrek eta AHT Gelditu Elkarlanak,( http://www.berria.eus/paperekoa/3128/003/001/2015-07-11/eten_baturaren_bidean.htm ) Anoetan beste bat, Adunan, Legorretan, Udalaitzen.... Eta zenbat iturburu naiz errekasto ez ote dira urik gabe egongo dagoenerako eta inork salatu ez?

Ondorioak, edozein eratakoak direla ere, herritar guztion artean ordainduko ditugu, beti bezala.
miércoles, 27 de julio de 2016

Oriako legartzen garrantzi ekologikoaz ohartarazi du Eguzkik / Eguzki pone de manifiesto la importancia ecológica de las graveras del OriaPara leer en castellano: 

Uharriz osatutako gune hauek hegaztien kumatze-garaian seinaleztatzeko eskatu dio talde ekologistak Foru Aldundiari 

Oriak Tolosa parean osatu dituen legartzak hegaztien kumatze-garaian seinaleztatzeko eta mugatzeko eskatu dio Eguzkik Foru Aldundiari. Helburua da eragoztea arrantzaleak, piraguistak edo ibaiaren beste erabiltzaileak behar baino gehiago hurbiltzea eta, konturatu gabe ere, habiak gune hauetan egin ohi dituzten hegaztien txitaldiak galaraztea. 


Hegazti hauetako bat txirritxo txikia da (Charadirus dubius), “interes bereziko” eta espezie “kaltebera” gisa katalogatuta dagoena. Orian arraroa bada ere, azken urteotan Tolosako legartzetan kumatu du. Hain justu, aurten txirritxo-habi bat arriskuan jarri duen egoera batek bultz egin dio Eguzkiri legartzak mugatzeko eskatzera. 

Txirritxo txikia ez da Tolosako legartzetan dabilen espezie arraro bakarra. Izan ere, dortoka korrontezalea ere (Mauremys leprosa) hor dago. Oriako parte honetan, aurten ikusi ahal izan da lehen aldiz espezie hau, txirritxo bezala “kaltebera” gisa katalogatuta dagoena. Eguzkik Foru Aldundiari eskatu dio basozainek espezie hauen segimendu bat egiteko, beraien biziraupena errazte aldera. 

Espezie hauen presentzia ingurumenaren kalitate-adierazletzat jo daiteke, eta Oriak azken hamarkadotan onerako ezagutu duen aldaketaren sintoma ere bada. Eguzkiren ustez, “oraindik egiteko asko dago, jakina, esaterako, gero eta atzerapen handiagoa pilatzen duen sanemendu-sarea behingoz osatzea edo fauna piszikolari hainbesteko kalte egiten dioten presak desagertaraztea, baina, zorionez, bizitza berpizten da ibaietan aukera txikiena eman bezain pronto, eta horren lekuko garbia da Tolosako kasu hau”. 

Kontuz “garbiketa” eta dragatuekin! 

Txirritxo txikiaren eta dortoka korrontezalearen presentziak hainbati gogoeta eginarazi beharko liekeela ere uste dute ekologistek. Izan ere, haien iritziz, “Tolosan badira hainbat herritar Orian sastraka eta zikinkeria baino ikusten ez dutenak, eta ibaia lehenbailehen ‘garbitzen’ eta kanal huts bat balitz bezala uzten tematuta daudenak”. Honen aurrean, zera diote: “Behar bestetan errepikatuko dugu: gauza bat da ibaia garbitzea eta beste bat, oso bestelakoa, bertan dagoen bizitza itotzea. Ibaia garbitzen da gizakiak bototako zikinkeriak kentzen (zirkulazio-seinaleak, erosketa-karrotxoak, era guztietako plastikoak…) eta landare inbaditzaileak erauzten (fallopia, buddleja...). Baina horiek ez ezik berez sortzen den bertako landaretza ere kentzen badugu, ez gara garbitzen ariko, bizitza itotzen baizik. Izan ere, berezko landaretza honek ibaiari arnasa hartzen laguntzen dio, ura freskatzen du eta, gainera, hainbat espezieri elikatzeko zein kumatzeko aterpe eskaintzen die. Harriei dagokienez, arrazoibide berberak balio du: gauza bat da han eta hemen botatako eraikuntza-hondakinak kentzea eta beste bat, oso bestelakoa, ibaiak berak garraiatu eta leku jakin batean utzi dituen uharriak zikinkeriaren edo uholdeen aitzakian dragatzea; jakinik, gainera, dragatze horrek uste baino lehen ez duela ezertarako ere balio izango”. 
“Oso atzean geratu da orain dela hogeita hamar bat urte ezagutu genuen Oria hura, paper-fabriken apar ikusgarria ezaugarri nagusi zuena. Ibaiak hobera egin du, nabarmen. Honek berak pizgarri izan beharko luke Udalak, Foru Aldundiak, Ura Agentziak eta, oro har, herritar guztiok, ibaian jardun behar dugunean, ahalik eta modurik txukunenean egin dezagun”, esan dute Eguzkikoek. 


EGUZKI 2016eko uztailean