lunes, 4 de junio de 2012

ZERO ZABORREN ALDEKO EKIMEN ERRALDOIA ZURRIOLAN / ESPECTACULAR INICIATIVA EN FAVOR DE LA INICIATIVA CERO RESIDUOS EN LA ZURRIOLA

Zero zabor plataformak antolatuta, Gipuzkoa osora zuzendutako ekimen erraldoi eta ikusgarri bat egiteko asmoz dabiltza Donostiako Zurriola hondartza inguruan.
Eguzkikook ekimen horrekin bat egiten dugunez, hemen azaltzen dizuegu datorren 15 egunetan Andoaingo Zero Zaborrek antolatu duen egitaraua bai zero zabor filosofia ezagutzera emateko eta baita ekainaren 17ko ekimen berezi horren berri emateko nahiz bertan parte hartzera gonbidatzeko ere.

Ekainaren 5an
zero zabor filosofia zertan datzan azalduko da eta ekainak 17an egin nahi den mosaiko erraldoiaren ekimena aurkeztu. Hitzordua arratsaldeko 19.00tan Urigainen.
Ekainak 9 larunbata goizeko 11:00tan "Errausgailuari ateak ixten" dokumentala eta ondoren eztabaida Basteron.
Ekainak 17an mosaiko erraldoia Donostiako Zurriola hondartzan 12:00tan.

Gipuzkoan "zaborren" eztabaida piztu da. Ez da harritzekoa, Europatik zabortegiak ixtea eskatzen ari dira eta gainera errausgailuak erabiltzea debekatu nahi dute. Argi dago hortaz arazo baten aurrean aurkitzen garela, sortzen ditugun hondakinei irtenbide bat eman behar zaie eta. Eztabaida hau nahi ta nahi ez andoaindarrei eragiten die, izan ere Zubietan eraiki nahi duten errausgailua 2,5 km ingurura geratzen da Andoain herritik, hau da, errausgailuak dituen arrisku eremuetatik altuenaren barnean kokatzen da, 5km arte  osatzen den  arrisku goreneko inguruan hain zuzen. OMS (munduko osasun elkarteak) berak ere onartu du errausketaren ondorioz kanporatzen diren partikula, furano, dioxina eta toxiko desberdinak oso kaltegarriak dira osasunarentzat. Hau horrela izanda andoaindarrok arazo haundi baten aurrean aurkitzen gara.

Ikusitakoak ikusirik ezinbestean Andoainek ere zero zabor bidean kokatu behar, baina zer da zero zabor filosofia? Zero zabor helburu bat da. Gure eguneroko jardunean erabili behar ditugun materialak alferrik galdu eta elementu kutsakor bihurtzen ez uztean datzan helburua. Hondakinak zabor bihurtzea ekidin behar dugu, hauek gaika bilduz eta birziklatuz. Finean irtenbide egokia eman ahal zaion hondakinei hori egitean datza, goraipatuz sortzen ez den hondakina hori dela hoberena, ohitura eta kontzientzia sortuaz.
Informazio zehatzagoa: 
http://www.gipuzkoazz.com/zerozabor/zero-zabor-helburu-objetivo-cero-basuras/zero-zabor-azalpena/

Beraz, 17ko mosaikoan parte hartzera gonbidatu edo/eta bultzatu nahi zaitugu eta hau benetan erraldoia egin nahi denez, antolaketa egokia behar da horregatik, zu eta zure lagunak, klasekideak,ikastaroko lagunak... parte hartzeko komenigarria denez izen ematea, egizu honako bide hauek erabiliz:

andoainzerozabor@gmail.com
biolur@yahoo.es
943592459ra deituaz.Organizado por la Plataforma Zero Zabor (Cero Residuos), quieren llevar a cabo una iniciativa espectacular dirigda a la sociedad gipukoarra, en la playa de la Zurriola de Donostia.Puesto que desde Egzuki apoyamos la iniciativa, os mostramos el programa que a organizado Zero Zabor de Andoain con el fin de dar a conocer en que consiste el "cero residuos", así como para dar a conocer la iniciativa del 17 de junio además de animar a participar en ella.

El 5 de junio martes a las 19.00 horas en Urigain presentación de cero residuos y del acto del 17 de junio.
El 9 de junio sábado proyección del documental " Cerrando las puertas a la incineradora" y debate a las 11 en Bastero.
El 17 de junio mosaico gigante en la playa de la Zurriola de Donostia a las 12.

En Gipuzkoa se ha encendido el debate sobre las "basuras". No es de estrañar, desde Europa estan exijiendo el cierre de los vertederos y ademas quieren prohibir las incineradoras. Por lo cual nos encontramos ante un problema, ya que tenemos que solucionar la gestion de los residuos que creamos. Este debate obligatoriamente afecta a las y los andoaindarras, ya que la incineradora que quieren construir en Zubieta queda a 2,5 km del centro de Andoain, esactamente dentro del radio de máximo riesgo que marcan los 5km a la redonda de dicha calificación. La O.M.S. ( Organización Mundial de la Salud) verifica el riesgo de las expulsiones de pequeñas particulas, furanos, dioxinas y toxicos diferentes por consecuencia de la incineración. Por lo cual las y los andoaindarras nos encontramos ante un gran problema.

Visto lo visto Andoain debe introducirse en el camino de cero residuos, pero ¿ Cual es la filosofia cero residuos? Cero residuos es un objetivo. Consiste en no desaprobechar y evitar que os materiales que utilizamos cotidianamente se conviertan en elementos contaminantes. Hay que evitar que los residuos se conviertan en basuras, recogiendolos selectivamente y reciclando, así dandole una salida correcta a todo lo que se le pueda dar teniendo presente que el residuo que no se genera es el mejor. Tenemos que crear esa conciencia y costumbre ante los residuos.
Más información: 
http://www.gipuzkoazz.com/zerozabor/zero-zabor-helburu-objetivo-cero-basuras/zero-zabor-azalpena/

Por todo ello, te invitamos/ persuadimos a que participes en el mosaico gigante del 17 que por su gran tamaño necesita una buena organización, por lo que os recomendamos a ti y a tus compañeros de clase, de trabajo, de cursillo... que os inscribáis, cosa que podeis hacer de la siguiente forma:

andoainzerozabor@gmail.com
biolur@yahoo.es
Llamando al 943592459

0 comentarios:

Publicar un comentario