viernes, 8 de junio de 2012

PASAIAKO ZENTRAL TERMIKOAREN ITXIERAREN BERRIEMATEAREN AURREAN EGUZKIREN BALORAZIOA / VALORACION DE EGUZKI ANTE EL CIERRE DE LA CENTRAL TERMICA DE PASAIA


Ingurumenarentzako albiste on bat Euskal Herrian.

Iberdrolak bat-batean,Pasaiako zentral termikoa itxi behar duenaren berri ematea, albiste on bat da inguruko bizilagunentzat,ekologistontzat eta herritarrentzat orokorrean.

Nagusiki ikatza erretzen duen zentral termiko honen itxiera oinarrizkoa da Euskal Herrian klima aldaketaren inguruko nazioarteko hitzarmenak bete ahal izateko, Euskal Herrian CO2 gehien sortzen duen lantegia bait da.

Eta zer esango dugu ba Oarsoaldeko bizilagunak sentituko dutenez, bereziki Lezo eta Pasai Donibanekoak,zeinak jarduera honek eragindako kutsadura atmosferikoa eta akustikoa hamarkadatan zehar pairatu behar izan duten.Kutsadura hau nagusiki, CO2-az gain, zentral termikoak isurtzen dituen sufre,nitrogeno naiz airean geratzen diren partikulak eragina da,zeinen ondorio nagusia,ekosisteman eta ingurune naturalean sortzen duen kaltearekin batera bihotz zein arnas aparatuko gaixotasunak eragitea den, ondorio ikusgarri eta ezagunena,zentral inguruan dagoen Meipi auzoko etxeetan zabaldutako arropa kearrak zikintzearena izan arren.

Beste eragin baikor bat, Pasaiako kaiak berau berrantolatzeko leku gehiago (60.000 m2) izatearena da.Ingurumenari egiten dion kalteaz gain,zentral termikoaren itxiera gauzatzeko pisuzko arrazoia ekonomikoa dela uste dugu,bi irizpide kontuan izanda:
  • Pasaiako zentral termikoa ez da beharrezkoa energia elektrikoa ekoizteko,egun Euskal Herrian energia elektriko ekoizteko dugun gaitasuna, konsumitzen duguna baina askoz handiagoa bait da. Era berean, baieztapen honek argi uzten du zentral termiko berririk eraikitzeko inongo premiarik ez dagoela.
  • Industria Ministerioak araudi elektrikoan egin nahi dituen aldaketak,diru laguntzatan iristen den diru sarreran murrizketa garrantzitsua ekarriko dute Pasaiako termikarentzat.

Ezin dugu aldera batera utzi,itxierak termikako 67 langilerengan sortuko duen lan arazoa. Beharginei dagokionean,espero dugu Euskal Herria egitura sendoa duen Iberdrola bezalako multinazional batek,era arduratsuan jokatzea eta hauek egungo kokagunetik ahalik eta hurbilen berkolokatzea.

Orain soilik itxiera gauzatzea falta da.

EGUZKI, 2012ko ekainaren 7an. 


Una buena noticia para el medio ambienten en Euskal Herria.

El repentino anuncio por parte de Iberdrola del cierre de la central térmica de Pasaia, es una buena noticia tanto para los vecinos de la zona, ecologistas y ciudadanía en general.

El cierre de esta térmica que principalmente quema carbón, es fundamental para que en Euskal Herria podamos cumplir con los tratados internacionales sobre el cambio climático, puesto que es la empresa que más CO2 produce en Euskal Herria.

Y que decir de los vecinos de Oarsoaldea, Lezo y Pasai Donibane en particular, que han padecido la contaminación atmosférica y acústica de dicha instalación durante décadas. Contaminación atmosférica producida por, además del CO2, el alto contenido en azufre, nitrógeno y partículas en suspensión de las emisiones de la central, cuya consecuencia más importante son las enfermedades cardiorrespiratorias junto al impacto que genera en el ecosistema y medio natural, aunque la consecuencia más conocida y visible es el hollín con el que se mancha la ropa tendida en las casas cercanas del barrio de Meipi.

También va a tener otro efecto positivo, pues el puerto de Pasaia va a disponer de más espacio (60.000m2) a la hora de reordenar el puerto. 

 

Más allá de los consecuencias medioambientales, la razón de peso para el cerrojazo de la térmica es de carácter económico en dos vertientes:
  • La central térmica de Pasaia no es necesaria para producir energía eléctrica, ya que actualmente la capacidad de producir electricidad en Euskal Herria es mucho mayor que el consumo existente. A su vez, esto demuestra que no hace falta construir una nueva central térmica.
  • Los cambios que el Ministro de Industria pretende hacer en la tarifa eléctrica va a suponer, en la práctica, una reducción de ingresos, en forma de subvenciones, considerable.

No podemos dejar de lado las consecuencias laborales que se derivan del cierre de la térmica que afecta a los 67 trabajadores de la planta. A este respecto, esperamos que una empresa multinacional como Iberdrola y fuertemente asentada en Euska Herria, actúe con responsabilidad y recoloque a los empleados en un entorno geográfico cercano.

Ahora sólo falta que el cierre se lleve a cabo.

EGUZKI, a 7 de junio de 2012.


 

0 comentarios:

Publicar un comentario