domingo, 29 de junio de 2014

Sinatu!! / ¡¡Firma!!

(Abajo en castellano)

Andoaingo Eguzkik fracking-aren eztabaida bultzatzeko sinadura bilketan parte hartzen ari da. Fracking-a ama harrian harrapatuta lurpean diren arbel eta eskistoetatik gasa lortzeko teknika bat da. Horretarako, hainbat mila metroko zuloak egiten dira lurrean eta horien bidez ura, hondarra eta produktu kimiko batzuk sartzen dira oso presio handian. Horrek gasa lortzea ahalbidetzen du. Herrialde batzuetan, batez ere Estatu Batuetan, orain dela urte batzuk hasi ziren teknika hau erabiltzen, eta hainbat kalte eta arrisku agerian geratu dira: gainazaleko zein lurpeko uren kutsadura, eguratsaren kutsadura, pertsonen osasunean kalteak,  paisaietan zein lurretan kalteak, lur kutsadura eta arrisku sismikoa. Gauzak horrela, zenbait herrialdek fraking-a espresuki debekatu dute, esaterako, Frantziak..  Arabako kontu bat delako ikuspegia du jende askok baina Gipuzkoan dagoeneko Eskoriatza eta Leintz-Gatzaga bezelako herrietan prospekzioak egiteko baimenak eman dituzte eta beste hainbat udalerritan baimenak eskatu dituzte: Deba bailarako guztiak daude, Oñatitik Debaraino, Arrasate, Bergara eta Eibar barne; Urolako gehienak, Zumarraga, Urretxu, Azkoitia, Azpeitia eta Zestoa barne; eta Oriako asko, adibidez, Ezkio-Itsaso, Itsasondo,  Legorreta, Ikaztegieta, Alegi, Tolosa, Zizurkil, Asteasu, Aia eta Usurbil, Beraz mehatxua gure gainean dugu. 

Gainera aste honetan polemika piztu da, izan ere Kantabriako Parlamentuan gehiengoa teknika honen aurka agertuz fracking-a debekatu eta gero epaitegi konstituzionalak berau konstituzioaren aurka doala esan du. Hortaz, gai honen inguruko herri ekimen legegilea (HEL) aurrera eraman nahi du Fracking-ez plataformak eta horretarako 30.000 sinadura behar dira euskal legebiltzarrean gaia eztabaidatu dadin. Gauzak horrela, Eguzki talde Ekologista eta Antinuklearrak bere egin du ekimena eta sinadurak biltzen ari da Euskal Herri zabalean, baita Andoainen ere, egun konkretuetan postua jarriz, BasterRock jaialdian kasu edo modu egonkorrean Ernaitza Liburudendan, Kale Nagusiko Agrodendan edota Komuniste tabernan. Andoaingo herritarrei deia luzatzen diegu bertara gerturatu eta sinatu dezaten.


Eguzki de Andoain está colaborando con la recogida de firmas para que se debata el tema del fracking. El fracking es una técnica de extracción del gas existente en la roca madre ( pizarra y exquisto). Para ello se hacen agujeros de miles de  metros en el que se inyecta a gran presión agua,arena además de gran variedad de productos  químicos, posibilitando la obtención de gas natural. En algunos paises, EEUU principalmenta, empezaron a utilizar esta técnica hace algunos años, lo que ha demostrado que genera diversas consecuencias: contaminación de aguas superficiales y subterraneas, contaminación del aire, afecciones a la salud humana, daños al paisaje y al suelo, contaminación de suelos y riesgo sísmico. Cnsecuencia de ello es que algunos paises como Francia por ejemplo, han prohibido el fracking expresamentaEste tema tiene mayor eco en la zona de Araba pero realmente en localidades de Gipuzkoa como Eskoriatza y Leintz-Gatzaga  tienen permisos para realizar prospekciones y en otros muchos municipios han pedido permisos para realizarlas: .todo el valle del Deba, desde Oñati hasta Deba, Arrasate, Bergara y Eibar inclusive; la mayoría del Urola, Zumarraga, Urretxu, Azkoitia, Azpeitia además Zestoa; y muchos del  Oria, como Ezkio-Itsaso, Itsasondo, Legorreta, Ikaztegieta, Alegi, Tolosa, Zizurkil, Asteasu, Aia y Usurbil. ¡La amenaza se cierne sobre nosotros!Además esta semana se daba la noticia de que tras aprobarse por mayoría en el Parlamento Cántabro el rechazo a esta técnica, el Tribunal Constitucional ha declarado esa medida como inconstitucional. Por todo eso la plataforma Fracking-ez ha iniciado una iniciativa legislativa popular (I.L.P.) para que se debata este tema en el Parlamento Vasco. Para eso hay que reunir 30.000 firmas. Aunque el objetivo no es fácil la organización Ecologista y Antinuclear Eguzki también se ha puesto manos a la obra, ya esta recabando firmas en toda Euskal Herria y por supuesto también en Andoain: de forma esporádica como en el pasado festival musical BasterRock y de forma permanente en la librería Ernaitza, en la Agrodenda de la Calle Mayor y en el bar de los comunistas. Por lo cual llamamos a acudir a firmar.

0 comentarios:

Publicar un comentario