sábado, 17 de noviembre de 2012

ZEHAZTASUNA ETA ARDURA HONDAKINEKIN / RIGOR Y RESPONSABILIDAD CON LOS RESIDUOS

(Abajo en castellano)

Proposatzen ari direna ikusita, mesede gutxi egiten diote batzuk hain beharrezko dugun hondakin hiritar zurrunen eztabaidari. Ez gara gu izango, ez mugimendu ekologista ezta Eguzki ere, norberak bere ideiak babesteko berezkotasuna edo legitimitatea kenduko diogunik, ez bait ziagu burutik pasatzen, ez kasurik okerrenean ere, zentsuarerekin zerikusirik izan dezakeen jokabiderik, baina era berean  zorroztasunez arituko gara zehaztasuna eta ardura eskatzerakoan, ideia horiek adierazteko erabiltzen diren era eta bitartekoetan. Ideia oro azaltzeko erabateko errespetua baina zorrotzak zehaztasuna eta formekiko ardura eskatzerakoan.

 (Atez-atekoa egiten den herri bateko pertxeroak)

Deigarria da indar Ateaz Ateko (AA) hondakin bilketa sistema laidoztatzen eta entzutea kentzen alegin handiagoa egitea, babesten duten sistema eta zaborren errausgailua babesten eta ezagutarazten baino. Aipatutakoa, talde ekologista honen Interpretazio subjetiboa ez dela aise egiztatu daiteke. AAkoaren aurkako alderdi politikoak egindako deskalifikazio gogorrak, hain dira larriak, Autonomi Erkidego honetatik kanpo dauden udal erakundeak parte hartzeko beharra sentitu dutela, zeharka, beraien izen ona galtzen ari zirelakoan.

(Lazkaoko PSOEk atez atekoaren aurka ateratako kartelak)

Zehazki esateko, AAko Bilketarako Udal Catalunyarren Elkarteak (ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA ), bertan kolore guztietako udalerriak daudela, ezkerretik eskuinera eta abertzaletatik konstituzionalistetara doan udalerriz osatuta dagoela dioen manifestu bat onartu dute. Bere esanetan, akats larria da hondakinen kudeaketa alderdi polítiko bakar batekin lotzea.

AAkoa sistema zikin, eraginkortasun gutxiko, osasungaitz, garesti eta hiritarrak zaborraren gatibu bihurtzen dituenaren Gipuzkoan egindako adierazpenak eragin dute elkarte horren erantzuna, beraietaz ari zirela sentitu dutelako. Duela 12 urte abian jarri zen sistema baten inguruan nola era horretan izena galarazi daiteken galdetzen dute. Esperientzia horretan oinarrituta bilketa sistema hau, beraiek ezagutzen dituztenen artean, eraginkor, jasangarri eta birziklapenaren emaitza hoberenak lortzen dituena dela baieztatzen dute.
Elkarte honen esanetan, alderaketa partidistetatik ihes egin behar da eta beharrezkoa dela hondakinen inguruan ganorazkoa eta lasaia izango den eztabaida , sistema hoberenaz hornitzeko eta helburu horretarako AAkoak elkarte horretako udalerrietan daramatzan hamar urtetan oso emaitza baikorrak eman dituela gogorarazi nahi dute. Ondoko helbide elektronikoan (http://www.portaaporta.cat/es/document.php?idDocument=134) elkarteko Zuzendaritza Batzordeak eta Lantalde Teknikoak aurtengo maiatzaren 17an onartutako akordioa bere osotasunean irakur daiteke.
Eguzki talde ekologista eta antinuklearrak herri mugimenduak eta alderdi polikoak, denak, hondakinen kudeaketaren inguruko hausnarketa lasai eta arduratsua egitera gonbidatzen ditu, interes alderdikoiak eta oinarririk gabeko topikoak baztertuz hala nola interes orokorra, jasangarritasuna, ingurumena eta herritarren osasuna lehenetsiz.

 
              (Logo en contra del Puerta a puerta)

Flaco favor hacen algunos al necesario debate sobre la gestión de los residuos sólidos urbanos, de la manera como lo están planteando. No van a ser el movimiento ecologista ni Eguzki quienes quiten legitimidad a nadie para defender sus ideas, no contemplamos ni el peor de los escenarios una actitud que tenga algo que ver con la censura, pero desde luego seremos firmes a la hora de exigir responsabilidad y rigor, en las formas y los medios en que esas ideas se manifiestan. Respeto absoluto para expresar todas y cada una de las ideas, pero firmes en la exigencia de rigor y responsabilidad en las formas.

Es curioso que se ponga mayor énfasis en descalificar y denostar el sistema de recogida de residuos puerta a puerta (PaP), que en defender y publicitar las ventajas del sistema que defienden y de la incineración de la basura. Lo mencionado, lejos de ser una interpretación subjetiva de esta organización ecologista, es algo comprobable. Las graves descalificaciones realizadas por los partidos políticos detractores del PaP, son de tal magnitud, que han provocado que otros entes locales fuera de esta Comunidad Autónoma se hayan visto obligados a intervenir en el asunto al entender que indirectamente estaban siendo descalificados.

Concretamente, la “Asociación de Municipios Catalanes para la Recogida PaP” ha aprobado un manifiesto en el que destaca que la Asociación esta formada por municipios de todos los colores políticos, desde derechas a izquierdas y desde nacionalistas hasta constitucionalistas. Es un grave error dicen, identificar la gestión de los residuos exclusivamente con un partido político.

Las expresiones realizadas en Gipuzkoa de que el PaP es un sistema sucio, ineficaz, insalubre, caro y que convierte a la ciudadanía en esclavos de la basura, han motivado la respuesta de esta Asociación al sentirse directamente aludidos. Cómo se puede hacer semejante descalificación de un sistema que lleva implantado durante 12 años se preguntan. Desde esa experiencia, afirman que es el sistema entre los que ellos conocen, más eficiente, sostenible y que mejores resultados de reciclaje consigue.

Esta Asociación concluye, que se debe huir de la confrontación partidista y que es necesario un debate serio y sereno sobre la gestión de residuos para dotarnos del sistema mas adecuado y en ese cometido, recuerdan que el PaP cuenta con un bagaje muy positivo en la década que lleva funcionando en los municipios de la Asociación. En la siguiente dirección electrónica ( http://www.portaaporta.cat/es/document.php?idDocument=134 ) se puede leer en su integridad el acuerdo adoptado el 17 de mayo de este año por la Junta Directiva y la Comisión Técnica de la Asociación.

La organización ecologista y antinuclear Eguzki invita a todos, agentes sociales y partidos políticos a una reflexión serena y responsable sobre la selección del sistema de la gestión de residuos, dejando de lado los intereses partidistas, los tópicos infundidos y anteponiendo el interés general, la sostenibilidad, el medio ambiente y la salud de la ciudadanía.
 


0 comentarios:

Publicar un comentario