miércoles, 25 de enero de 2012

Bihar hitzaldia / mañana charla: Recuperar Azpikola berreskuratu

3. HARROBIRIK EZ ANDOAINEN!

Azpikola berreskuratu!!

Azken hilabeteetan asko hitz egin da Belkoainen dagoen Azpikola harrobi
zaharrari buruz, baina agian gertatu dena ez da oso argi geratu.

Azpikola 2004 SL
enpresak, abandonatutako harrobi horren jabea da eta urteak
daramatza harrobia berriro ireki nahian.
Udalaren jarrera, aldiz, leku hori berreskuratzearen aldekoa izan da,
baita Hiri-antolamendurako Plangintza Orokorraren behin-behineko idazketan
ere(HAPO).

Hala ere, 2010eko martxotik aurrera, aurreko Gobernu taldeak, aldakuntza
nabarmena eman zuen eta Azpikolako ingurunea berreskuratzeko zituen asmoak alde
batera utzita, HAPOn aldaketa bat sartu zuen. Ordurako, Azpikola 2004 SL enpresak eta Eusko Trenbide Sareak(AHTa egiteaz
arduratzen den erakunde publikoa) hitzarmena
sinatua zuten, non Azpikolako harrabi zaharra Andoain-Urnieta zatiko AHTren
obretarako instalazioak eta obretan sortzen diren agregakinak biltzeko
plataformarako kokaleku izango zen. Eta Zizurkil-Andoain zatiko
larrialdietarako galeria ere bertan egingo lukete. Hori guztia, Hiri-antolamendurako Plangintza Orokorrean jasotzen dena,
hau da, leku horrek Ingurumen hobekuntzarako kalifikazioa duela eta udaleko
arkitektoak eta ingurumen teknikariak egindako txostenak kontrakoak izan direla
jakinda egin da.

Gertaera hauen aurrean, irregulartasun nabarmenak gertatzen ari zirela eta,
Azpikola berreskuratu taldeak(herriko zenbait taldek osatua) eta oraingo
Gobernu taldeak erreakzionatu behar izan zuten, Andoainen 3. Harrobirik ezin
dela ireki argi dutelako:

-
Azpikola Berreskuratu taldeak
gertatutakoaren jarraipena egin du. Batetik, Azpikola 2004 SL enpresak egindako
eskaerei alegazioak jarri dizkio eta bestetik, herritarrei gertatutakoaren
berri ematen saiatu dira. Egungo Gobernu taldearekin harreman zuzena izaten eta
talde lana egiten ere saiatu dira.
-
Udaleko Gobernu
taldeak, bestalde, ingurumena berreskuratu eta harrobi berririk ez irekitzeko
asmoarekin hainbat tramite administratibo egin behar izan ditu: lehendabizi,
bertan behera utzi zuen aurreko Gobernu taldeak Azpikola 2004 SL enpresari
emandako obra baimena. Eta aurrerago jarduera baimena ere ukatu egin zitzaion
enpresa honi. Azkenean, HAPO behin-betiko onartu dute eta Azpikola Ingurumen hobekuntzarako gune bezala
ezarriaz.

Gertatutakoaren berri zuzenean eman eta irregulartasunak salatzeko eta,
batez ere, momentu honetan Azpikola inguruko egoera zein den eta zein izango
den azaltzeko asmoz,

Urtarrilaren 26an,
arratsaldeko 19:00 etan, Urigainen izango den hitzaldi informatiboan parte hartzera gonbidatuta
zaudete. Bertan izango dira: udaleko
ordezkariak, kaltetu zuzenak, aholkulari juridikoa eta Azpikola Berreskuratu
taldeko kideak.

AZPIKOLA BERRESKURATU
TALDEA


¡NO A LA APERTURA DE UNA 3ª CANTERA EN
ANDOAIN!
Azpikola Berreskuratu!
En los últimos meses hemos oído
hablar mucho de la Cantera de Azpikola
en Belkoain, pero tal vez no nos queda claro que es lo que ha ocurrido
realmente.
Azpikola 2004, SL, propietaria del terreno afectado por la cantera
en desuso, lleva años tras la idea de reabrir
la actividad extractiva. La postura
del ayuntamiento, sin embargo, ha
sido la de mantener su posición en la recuperación
ambiental de la zona, incluso en la redacción provisional del Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU).
Sin embargo, a partir de marzo
de 2010, el anterior equipo de Gobierno dio un giro “urgente” en su voluntad
por recuperar Azpikola como zona de interés medioambiental, e inserta una
modificación en el PGOU respecto a la cantera de Azpikola, debido a que Azpikola 2004, SL firma un convenio de colaboración con Eusko Trenbide
Sarea (ente público encargado de la ejecución del TAV) a través del cual
establecen para el tramo del TAV Andoain-Urnieta, Azpikola como área para
instalaciones, depósitos provisionales para la posible reutilización de los
excedentes de la obra, y por otro, como ubicación para la galería de ataque y
emergencia del tramo Zizurkil-Andoain. Obviando
completamente la calificación urbanística recogida por el PGOU y los informes
desfavorables del arquitecto y del técnico de medioambiente municipales.
Ante este hecho, se sucedieron
diversos acontecimientos administrativos ante los que tanto el grupo Azpikola
Berreskuratu (formado por algunos grupos del pueblo) como el nuevo equipo de
Gobierno, han tenido que reaccionar, entendiendo que no se debe abrir una
tercera cantera en Andoain:
-
El grupo de Azpikola
Berreskuratu ha realizado el seguimiento completo de los acontecimientos,
interponiendo alegaciones ante las actuaciones y peticiones de Azpikola 2004,
SL. , informando periódicamente a los ciudadanos y, manteniendo un contacto
directo y un equipo de trabajo con el nuevo Gobierno local.
-
Por su parte, el nuevo equipo de Gobierno, con
el propósito de la recuperación medioambiental de la zona y la no reapertura de
una nueva cantera, ha tenido que realizar las siguientes actuaciones
administrativas: en un primer momento, anuló de forma cautelar la concesión de
licencia de obra otorgada por el antiguo equipo de Gobierno a Azpikola 2004,
SL, para después revocarla definitivamente junto con la no concesión de
licencia de actividad. Por último, han aprobado definitivamente el PGOU
estableciendo Azpikola como zona de recuperación medioambiental.
Con el propósito de dar una
información directa de lo sucedido y denunciar las irregularidades sucedidas en
los últimos meses, y sobre todo, con el objetivo de aclarar cuál es la situación
actual y futura de la zona de Azpikola…

Os invitamos a participar en la charla informativa que se celebrará el 26 de enero de 2012, a las 19.00 horas, en la casa de cultura Urigain, donde participarán representantes de la corporación local, afectados directos por la cantera, el equipo jurídico de asesoramiento y el grupo Azpikola Berreskuratu.
AZPIKOLA BERRESKURATU TALDEA

0 comentarios:

Publicar un comentario