miércoles, 7 de julio de 2010Udaran ere aldarrikapenak iraun behar du, egin nahi dutena arrisku larria baita, batez ere andoaindarrontzat, ez ahaztu haize korronte ohikoena mendebaldekoa dala, hortaz errausgailuan errautsak eta bestelakoak sarritan Andoain aldera etorriko lirateke. Okerrena temati daudela, justu frogatu danean zaborrei behar duten trataera ematea badagoenean errausgailua ezereztatuz, nork ulertzen du?

Hontaz gain herriko hainbat parkeetan, haur txiki zein gazteak ibiltzen direnak, kartel informatiboak ipini ditugu, pixkat iritsi nahiean guraso eta hauen inguruei,larritasuna adieraziz baina baita baikortasuna guztion artean ekidin dezakegula.

ERRAUSGAILURIK EZ!Kartel informatiboa.Hainbat parke.

0 comentarios:

Publicar un comentario