jueves, 4 de diciembre de 2014

TREN GERALEKUKO ESKAILERA MEKANIKOETAN PILATUTAKO ZABORRA

(ABAJO EN CASTELLANO)

ANDOAINGO TREN GERALEKUKO ESKAILERA MEKANIKOETAN PILATUTAKO ZABORRA

Andoaingo Eguzkik joan den urriaren 11n Oria ibaiaren garbiketa aurrera eraman genuen. Orduan aipatzen genuen auzolanaren garrantzia baina hare garrantzitsuagoa da herritar zein administrazioaren papera. Orduan bezela, oraingo kasu honetan ere bi subjetu hauek beraien arduraren jabe izatea eskatzen dugu.

Andoaingo apeadero edo tren geralekuko eskailera mekanikoak hartu ezkero Leitzaran Institutora iristeko, ikusi dezakegu eskailera horien bazterretan pilatua dagoen zabor pila, benetan lotsagarria. Irudi horrekin bukatu eta konponbidea bilatu nahian zera eskatu nahi diegu aipatutako bi agenteei:


- Alde batetik herritar zein ikasleei hondakinak ez botatzea edonon eta edonola; sortzen ditugun hondakinen arduradun gara eta kalean bertan edo toki ezkutu batean botatzea ez da irtenbidea, edukiontzi edo zaborrontzirik ezean, poltsikoan gordetzea ere aukera bat izan daiteke. Gainera edukiontziak eskaileretatik nahiko gertu daude.


- Administrazioari, lehenbailen inguru hori garbitzea eta Udal Zerbitzu batzordeak iker dezala zein aukera dauden bertan zaborrontzi batzuk jartzearena eskailera hasieran eta amaieran, gaikako bilketako koloreez lagunduta, hondakinak bereizteko aukera emango dutenak.


Kaleak, ibai ertza, zein mendiak bezela, garbi mantentzea guztion aukera da eta ez da batere kostatzen.Andoaingo Eguzki, 2014ko abenduan.

LOS RESIDUOS ACUMULADOS EN LA ESCALERA MECANICA DEL APEADERO

 Eguzki de Andoain organizó la limpieza del rio Oria el pasado 11 de Octubre. Entonces habíamos comentado la importancia del auzolan y también la responsabilidad de los ciudadanos y de la administración. Como en aquella ocasión, ahora pedimos que respondan como es debido a sus responsabilidades a estos dos sujetos.


Si subimos por las escaleras que nos llevan al instituto de Leitzaran desde el apeadero de tren de Andoain, podemos observar los residuos acumulados en las esquinas de la escalera, que por cierto es vergonzoso. Con la intención de borrar esa imagen y buscar soluciones, queremos pedir lo siguiente a los dos agentes:


Por una parte, a los ciudadanos y a los alumnos que no tiren residuos en cualquier lado y de cualquier manera. Somos responsables de los residuos generados y no es solución deshacerse de los residuos en la calle o en algún lado escondido. Si no hay contenedores apropiados para la ocasión, puede ser una opción guardarlos en los bolsillos. Además, los contenedores quedan cerca de las escaleras.

 Por otra parte, a la administración que limpie esa zona cuánto antes y que el comité de los servicios del ayuntamiento investigue las opciones que existen para colocar contenedores al inicio y al final de las escaleras con la ayuda de diferentes colores de recogida selectiva para facilitar la clasificación de los residuos.


Mantener en buen estado y limpias, las calles, los ríos y los montes, es nuestra opción que tenemos todos y no cuesta mucho.En Diciembre de 2014, Eguzki de Andoain

0 comentarios:

Publicar un comentario